Over BrinQ

Aanleiding

De gemeente Westerveld heeft beleidsplannen voor veel verschillende onderdelen van de openbare ruimte: groen, wegen, verlichting, begraafplaatsen, brinken enzovoort. Maar als u naar buiten kijkt ziet u één openbare ruimte. Daarom heeft de  gemeente in 2017 samen met inwoners een visie gemaakt voor de hele openbare ruimte die de komende jaren richting geeft aan al deze beleidsplannen. In 2018 wordt de visie  samen met inwoners uitgewerkt in een uitvoeringsplan.

Het schrijven van dit document doen we dus niet alleen: wij hebben uw ervaring en mening nodig! U bent immers de expert als het gaat om het gebruik en de beleving van deze ruimte. Daarom vragen wij inwoners van de gemeente Westerveld om mee te denken en te doen. Zo werken we samen aan een mooiere, betere, veiligere en gebruiksvriendelijkere openbare ruimte.

BrinQ

Voor het maken van de visie heeft de gemeente het project BrinQ opgestart. Een brink is een typisch Westerveldse openbare ruimte. Een eeuwenoude centrale plek waar mensen vroeger en nu nog steeds samenkomen. De Q staat voor Quality of Question: de kwaliteit van de openbare ruimte en de vragen die we u hierover willen stellen. BrinQ is daarmee een passende metafoor voor dit project waarin mensen samen komen om van gedachten te wisselen over de kwaliteit van de openbare ruimte.

BrinQ heeft twee doelstellingen:

 • De meningen van zoveel mogelijk mensen verwerken in één breed gedragen plan voor de openbare ruimte om zo de dorpskracht te stimuleren en te ondersteunen.

 • De visie opstellen door de ogen van de gebruiker en niet met een technische bril. De inrichting, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte zoveel mogelijk afstemmen op het gebruik ervan.

 

 

Resultaten

Het resultaat van het project BrinQ is een nieuw Kwaliteitsplan Openbare Ruimte. Dit beleidsplan bestaat uit twee delen:

 • Een visie voor beleving en gebruik als leidraad voor alle beleidstukken over de onderdelen van de openbare ruimte zoals verlichting, groen en wegen.

 • Een uitvoeringsplan waarin de visie wordt vertaald naar verschillende kwaliteitsniveaus voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Hierin wordt bepaald hoe het geld voor beheer en onderhoud verdeeld wordt in de gemeente. Het kan zijn dat het ene gebied meer aandacht krijgt dan het andere. Maar ook dat bijvoorbeeld het gras minder vaak gemaaid wordt zodat daarmee geld vrijkomt om de straten te vegen. De visie voor beleving en gebruik bepalen deze verdeling.

Wat is de openbare ruimte?

De openbare ruimte bestaat uit verschillende onderdelen in de buitenruimte waar de gemeente eigenaar van is en/óf waar de gemeente het onderhoud van verzorgt. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • straten, fietspaden en wegen,

 • grasvelden, bloemperken, bomen en struiken,

 • bermen en sloten

 • bruggen en bruggetjes

 • lichtmasten

 • bankjes en prullenbakken

 • verkeersborden en andere bewegwijzeringsborden

 • begraafplaatsen

   

Riolering wordt niet meegenomen in het project.

Planning

© 2020 Door Idverde Advies in opdracht van de gemeente Westerveld

Gemeente Westerveld

Raadhuislaan 1, Diever

Postbus 50, 7970 AB Havelte
Tel. 14 0521

www.gemeentewesterveld.nl

Idverde Advies

Oude Apeldoornseweg 41

7333 NR Apeldoorn

Tel. 055 312 4070

www.idverde.nl

 • Grey Twitter Icon