Doe mee met BrinQ!

Een nieuw kwaliteitsplan voor de openbare ruimte maken wij zeker niet alleen, maar samen met de inwoners van de gemeente Westerveld. Vertegenwoordigers van groepen (bijvoorbeeld dorpsbelangen, boermarken of ondernemersverenigingen) maken deel uit van een brede werkgroep van stakeholders. Inwoners kunnen via de werkgroep hun mening geven.

De volgende organisaties hebben al hun bijdrage geleverd aan het project BrinQ:

Groep 1: Diever, Dieverbrug, Geeuwenbrug, Zorgvlied, Wapse, Wittelte en omgeving:

Dorpsvereniging Wittelte, Boermarke Wittelte, Dorpskracht Geeuwenbrug, Dorpsbelang Diever, Historische vereniging gemeente Diever, Werkgroep ZW-O, Historische vereniging, Begrafenisvereniging, Buurtvereniging Kasteel, Buurtvereniging Kasteel- Dwarsdrift, Buurtvereniging Peperstraat, Wijkagent Diever, Plaatselijk Belang Zorgvlied, Wateren en Oude Willem, Vereniging Park Midzomer.

Groep 2: Havelte, Darp, Uffelte, Wapserveen en omgeving:

Staatsbosbeheer, Dorpsgemeenschap Uffelte, Boermarke Wapserveen, Dorpsgemeenschap Wapserveen, Welzijn MensenWerk, Dorpsgemeenschap Havelte, Wijkagent Havelte, Historische vereniging Havelte e.o., Begrafenisvereniging Uffelte.

Groep 3: Dwingeloo, Lhee, Lheebroek, Eemster en omgeving:

Dorpsbelang Dwingeloo, Horecaondernemer, GPW, Ondernemersvereninging Dwingeloo, LTO, Wijkagent Dwingeloo, Buurtvereniging Brink, de Teej (Eemster), NLTO.

 

Groep 4: Vledder, Vledderveen, Wilhelminaoord. Frederiksoord, Doldersum en omgeving

Visiegroep Dorpslandschap e.o., Plaatselijk zorgbelang, Kunstproeverij, Plaatselijkbelang Vledderveen, Werktuigvereniging, St. Maatschappij van Weldadigheid, TLO Westerveld, Wijkagent

Vledder, Uitvaartvereniging Frederiksoord, IVN, Stichting Aktiviteiten Vledder, Dorpsgemeenschap Frederiksoord & Wilhelminaoord, Dorpsbelang Vledder.

Met deze groeperingen, ook wel stakeholders genoemd, gaan we in het najaar van 2018 opnieuw in subgroepen tweemaal op expeditie. Meer over de expedities.

Inwoners

Daarnaast willen wij ook graag de ervaringen en meningen van de inwoners van de gemeente Westerveld weten. Wilt uw mening geven? Laat u stem horen via een vertegenwoordiger in de brede werkgroep. Daarnaast hebben we in april 2017 een enquête gehouden onder ruim 6000 huishoudens van Westerveld. De resultaten gebruiken wij bij de uitvoering van de visie op de openbare ruimte.

© 2020 Door Idverde Advies in opdracht van de gemeente Westerveld

Gemeente Westerveld

Raadhuislaan 1, Diever

Postbus 50, 7970 AB Havelte
Tel. 14 0521

www.gemeentewesterveld.nl

Idverde Advies

Oude Apeldoornseweg 41

7333 NR Apeldoorn

Tel. 055 312 4070

www.idverde.nl

  • Grey Twitter Icon